A második negyedév során rekorderedményt ért el a Mol, amellett, hogy negatív hatások is terhelték az eredményt, a megugró olaj- és gázárak, valamint a finomítói marzsok többszöröződő szintje közel 500 milliárd forintos CCS EBITDA eredményhez segítették hozzá a vállalatot. Az erős első féléves eredmény után a menedzsment megemelte az idei évi várakozásait is, így magasabb CCS EBITDA és szabad cash flow termeléssel lehet számolni az első negyedéves előrejelzéshez képest.

Rekorderedményt ért el a Mol a második negyedévben, közel a duplája a CCS EBITDA-ban az eredmény a tavalyi év hasonló időszakának. Az erős első féléves eredmények után a menedzsment megemelte az előrejelzéseit is.

Habár az elemzői várakozásokhoz képest némileg elmarad a csoportszintű CCS EBITDA, a negyedéves eredmény így is kiemelkedő. A szegmensek közül mindössze a fogyasztói szolgáltatások, illetve a gáz midstream eredménye maradt el a korábbi időszakokhoz képest, azonban ezeknek a szegmenseknek a hozzájárulása nem jelentős. Az emelkedő olajárak és a jelentősen megugró finomítói árrés miatt azonban látványos a növekedés az upstream és a downstream szegmensben is.

Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 484 milliárd forintra emelkedett a negyedév során, az első féléves eredmény pedig 755 milliárd forint volt. Az egyes szegmenseknél is jelentősebb a növekedés, a Downstream tisztított CCS-EBITDA szintje 308 milliárd forint volt, amely a tavalyi hasonló időszakhoz képest 134 százalékos növekedés. Ugyan a negyedév során a petrolkémiai hozzájárulás csökkent, de ezt a feldolgozás és kereskedelem ellensúlyozni tudta. Az Upstream szegmensben a speciális tételek nélküli EBITDA pedig 208 milliárd forintra emelkedett, amely 45 milliárd forinttal magasabb az első negyedévhez képest, valamint a tavalyi évhez képest 151 százalékkal magasabb.

A fogyasztói szolgáltatások szegmensben 17 milliárd forint körüli volt az EBITDA, amely a tavalyi évhez képest 66 százalékos csökkenést jelent. Az üzemanyagár-szabályozás, illetve a kiskereskedelmi adó is negatív hatással volt a szegmensre. Az üzemanyagár-szabályozás és a rendkívüli adók becsült hatása hozzávetőlegesen 640 millió dollárt tett ki. Ennek 90 százaléka a magyarországi működést érintette.

Upstream

A jelentősen megugró upstream eredménytermelés a tovább növekvő olaj- és gázárak emelkedésének volt köszönhető. Az átlagos realizált szénhidrogén ár 15 százalékkal nőtt az első negyedévhez viszonyítva. A nyersolajár átlagos 10 százalékosan nőtt, míg a gázárak 22 százalékkal emelkedtek. Továbbá a közvetlen termelési költségek 7 százalékkal csökkentek, mivel az erős termelés mellett, a karbantartási munkálatok költségei is alacsonyabbak voltak a negyedév során. Az ACG mező esetében az első negyedév során normalizálódott a termelési egységköltség az első negyedévben elvégzett karbantartási munkálatok után.

Az előző negyedévhez képest kisebb mértékben csökkent a napi szénhidrogén termelés, viszont 2 százalékos csökkenés elenyészőnek mondható, és továbbra is több mint 90 ezer hordó/nap egyenértéknek megfelelő. A Pearl esetében mérsékeltebb volt a szezonális gázkereslet, valamint Azerbajdzsánban is csökkent a termelés, de itt a karbantartási munkálatok is hatással voltak a kitermelésre.

Összességében viszont a termelés stabilan alakult, amennyiben nem nézzük az Egyesült Királyságban a kitermelést, az olaj és gáztermelés átlagos napi értéke 92,4 ezer hordó kőolaj egyenérték volt, amely a csoportszintű terveket meghaladja.

Downstream

A legnagyobb kérdés a jelentés kapcsán a finomítás volt, hiszen azt lehetett tudni, hogy az Ural Brent különbözeten a Mol kiemelkedő eredményt érhet el, viszont a pontos árréseket a Mol az elmúlt hónapokban nem tette közzé.

A negyedéves jelentés kapcsán szintén nem került közzétételre a korábbi módszertanhoz hasonlítható csoportszintű finomítói árrés. A Brent alapú finomói árrésben viszont látható a megugrás már a második negyedévben. Ez átlagosan 17 dollár/hordó volt, amely többszöröse az elmúlt negyedévek értékének.

Ugyan a negyedév során a petrolkémiai árrés csökkent, de ezt a benzin és gázolaj crack spread növekedése bőven ellensúlyozni tudta. Ugyan a szabályozott nagykereskedelemi árak és az extraprofit adó is negatívan érintette a nyereségességet, az így elért eredmény is közel háromszorozódó profitabilitást jelent.

Az üzemanyagár-sapka hatására a kereslet 11 százalékkal emelkedett Magyarországon, amely jelentősen meghaladta a régiós növekedést, amely Horvátországban 4 százalék, Szlovákiában 1 százalékos volt.

Fogyasztói szolgáltatások

A fogyasztói szolgáltatások szegmensben az előző évhez képest 66 százalékkal csökkent az EBITDA, amely az üzemanyag árszabályozás, és a kiskereskedelmi adó emelésének is köszönhető. Emellett a működési költségeket is növelték az emelkedő energiaárak. A nem üzemanyag típusú termékeken viszont növekedett az árrés, elsősorban az élelmiszer tranzakciók növekedésének köszönhetően. A CAPEX költések megemelkedése jelentős volt (44 százalékos), amely a Fresh Corner átalakítások és új töltőállomás nyitásoknak is köszönhető.

Gáz midtsream

Csökkent a tavalyi évhez képest a gáz midstream eredménye, a második negyedévben a hazai célú szállítási mennyiségek közel 20 százalékkal voltak alacsonyabbak, viszont a hazai gáztároló betáplálás 25 százalékkal emelkedett a második negyedévben. Az export mennyisége viszont csökkent a negyedév során a szegmensben. A szállítási tevékenység árbevétele ugyan 17 százalékkal tudott emelkedni, de a működési költségek közel 50 százalékkal emelkedtek meg, a szállítórendszer működési ráfordításai miatt.

Az erős negyedéves eredmények mellett a kilátások is módosultak, a menedzsment felfele húzta a CCS EBITDA várakozást, amely az első negyedév 2,8 milliárd dolláros várakozása után 3,3 milliárd dollár, valamint a szabad cash flow előrejelzés is 1,5-1,6 milliárd dollár körül alakult, míg az első negyedévben 1 milliárd dolláros volt a várakozás.

A Mol nettó adósság/EBITDA mutatója 0,5-ön áll, a negyedév során az erős szabad pénzáramot ellensúlyozta a működőtőke emelkedése. Viszont ez a szint bőven a csoportszintű célokban megfogalmazott felső határ alatt van.

A kiemelkedő eredmény mellett a kilátások is erősek a Molnál, a külső környezetben a Brent-Ural különbözeten keresztül továbbra is kedvezők a hatások, és a finomítói marzsok is az elmúlt időszakokhoz képest többszörös szinten maradhatnak, még amellett is, hogy a júliusi adatok a Mol befektetői prezentációja alapján enyhén csökkentek. A magasabb olaj és gázárak pedig a kitermelés erős teljesítményét továbbra is segíthetik, így látható, hogy a kihívásokkal teli környezetben is, és a magasabb adóterhek mellett is kiemelkedő a Mol profitabilitása.

Technikai kép

Annak ellenére, hogy mérsékelten elmaradt a várakozásokhoz képest a Mol eredménye, a rekord profit miatt nem számítunk negatív reakcióra, ráadásul a féléves eredmény mellett a frissített kilátások is optimizmusra adnak okot a részvénnyel kapcsolatban. A tegnapi napon a Mol árfolyama a 3000 forintos szinten zárt, ezzel közel visszatöltötte az osztalékfizetés utáni rést a grafikonon. Ugyanakkor ez a szint jelenthet ellenállást, de a mai napi piaci reakcióval, amennyiben felfele mozdul el az árfolyam könnyedén átlépheti ezt a szintet. Felfele a korábbi csúcs jelenthet még ellenállást a részvénynek, míg lefele támaszként továbbra is 2800-as szint és az 50 napos mozgóátlag segítheti az árfolyamot.

A Mol napi grafikonja (2022. 08. 05. nyitás előtt)

A negyedéves eredmény mellett azonban az olajcégek árfolyamára hatással lehet az olajár alakulása is, amely a napokban tovább csökkent, jelenleg a WTI 90 dollár alatt jár, míg a Brent 94 dollár felett.

A Mol részvényére a célárak továbbra is a jelenlegi árfolyamál magasabb szinten tartózkodnak. Az átlagos célár 3500 forint körül alakul, amely a tegnapi záróárfolyamhoz képest is több mint 16 százalékkal magasabb. A negyedéves eredmények és a jó kilátások fenntarthatják az optimizmust a részvénynél.

Elemzés lezárása: 2022.08.05 08:02
Időtartam: Közép táv (néhány hónap)
A termék célpiaca: N/A

Jogi nyilatkozat

A fenti marketingközleményt a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „KBC Securities”) állította össze. A KBC Securities semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal arra, hogy a leírt szcenáriók, előrejelzések és kockázatok a piaci várakozásokat tükrözik és valóságban is beigazolódnak. A marketingközleményben  szereplő bármilyen előrejelzés pusztán tájékoztató jellegű. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. A számszerű adatok általánosak, tájékoztató jellegűek, csak a szerző adott időpontban készített összeállítását tükrözik, és későbbi módosítás tárgyát képezhetik. A marketingközleményben  szereplő információk a készítők által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, azonban azok pontosságával és teljességével, valamint időbeliségével kapcsolatban a készítők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a marketingközleményben  a KBC Securities további marketingközleményein alapuló ajánlások szerepelnek, azok soha nem értelmezhetők a kapcsolódó marketingközleményben foglalt iránymutatások nélkül.

A KBC Securities semmilyen módon nem garantálja, hogy a marketingközleményben említett pénzügyi instrumentumok megfelelnek az Ön igényeinek. A KBC Securities a jogszabályoknak megfelelően elvégzi az értékesített termékek célpiaci vizsgálatát. A vizsgálat keretében értékeli a termékek jellemzőit, valamint az ügyfelekről rendelkezésére álló – megfelelési teszt kitöltése révén megszerzett - információkat.

A KBC Securities jelen marketingközlemény útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a benne foglaltak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, így a marketingközleményben szereplő információkat Ön csak saját felelősségre használhatja fel.

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének működését anyavállalata révén a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA  (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a KBC Securities előzetes írásbeli engedélyével lehet a jelen marketingközlemény tartalmát rögzíteni, többszörözni, terjeszteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni vagy átdolgozni.

A jelen marketingközlemény nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A KBC Securities jelen marketingközleményre is kiterjedő módon megfelelő belső eljárásokat dolgozott ki és működtet az összeférhetetlenségi esetek elkerülése, illetve közzététele érdekében. A jelen marketingközlemény készítésében részt vevő személyekre vonatkozó és a marketingközleménnyel kapcsolatos egyéb lényeges információkat a következő oldalon, a linkre kattintva talál: Anyagaink jellemzői, összeférhetetlenségi szabályok 

Centene: Fontos teszt előtt a részvény

KBC Equitas | 2022.09.30 15:37
Az egészségügyi cég már többször fordult a múltban

10 fontos hír ma reggel

KBC Equitas | 2022.09.30 08:41
Német infláció, amerikai gazdaság, Kína, forint

Iratkozzon fel napindító levélsorozatunkra!

Tájékozódjon a tőkepiac legfontosabb híreiről és történéseiről! Segítséget kaphat a tőzsdei események követésében és a kereskedésben. Ügyfeleink emellett külön levélben azonnal megkaphatják a legfrissebb elemzéseinket is.