ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., továbbiakban: „Fióktelep” vagy „Adatkezelő”) és anyavállalata, a KBC Securities, mint adatkezelők elkötelezettek a személyes adatok védelme és azok bizalmas kezelése mellett, a velük kapcsolatban álló személyek mint Érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (általános adatvédelmi rendelet) szóló, (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban. Az alábbiakban a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatójának rövidített változatát olvashatja, amennyiben valamelyik rendelkezéssel kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük az adott alcímhez tartozóan olvassa el a részletes Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve érdeklődjön közvetlenül az Adatkezelő munkatársainál telefonon vagy e-mailben.

1.WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az Adatkezelő honlapjain (https://www.kbcequitas.hu/) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Adatkezelő a honlapok látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A weboldalakon cookie-k használatára kerül sor, melyek elfogadásáról a munkamenet megindításakor Ön dönthet.

2.MARKETING CÉLÚ ADATHASZNOSÍTÁS

Érintett az Adatkezelő weboldalain, a regisztráció során tett nyilatkozataival valamint a WebBroker nevű alkalmazás A hozzájárulás visszavonására, illetve a kommunikációs csatornák személyre szabására a WebBroker/Ügyféladatok/Értesítések menüpontban van lehetősége. Kezdeményezheti továbbá emailben vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon is. A hírlevelekről a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombbal is leiratkozhat. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelés hozzájárulás alapú, a hozzájárulás visszavonását, leiratkozást követően az adatok (név, e-mail cím) e célú felhasználása megszűnik.

4.ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, e-mailben és személyesen. A beérkező bejelentések, kérelmek és más beadványok – a megkeresés jellegének és tartalmának függvényében – iktatásra és/vagy rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekben. Az így kezelt adatokhoz az Adatkezelő dolgozói felhasználói jogosultság alapján férnek hozzá.

5.ADATÁTADÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Adatkezelő munkáját – kiszervezett tevékenységként - Adatfeldolgozók segítik. A kiszervezett tevékenységek aktuális listáját honlapunkon közzétesszük.

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló ügynökök közreműködésére az Ügyfél igényeinek kiszolgálása érdekében kerül sor.

A Fióktelep befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, illetve működési tevékenysége során gyűjtött egyéb személyes adatai átadásra kerülnek a Belga anyavállalat, a KBC Securities N.V. részére. További információ a csoporton belüli adatkezelésről az adatkezelési tájékoztatóban és annak mellékletében található.

Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott esetekben hatóságoknak, bíróságoknak és más szervezeteknek is szolgáltat adatot.

6.HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA, TILTAKOZÁS ADATKEZELÉS ELLEN, ADATKIADÁS, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tudomásul veszi, hogy bármely a Fióktelep által végzett adatkezelésről felvilágosítást kérhet a Fióktelep dolgozóitól. Bármely a Felhasználó által adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonható, mely esetben az adatkezelés – ha más jogalap (pl. jogszabályban előírt kötelezettség) nem áll rendelkezésre – megszüntetésre kerül.

Előregisztráló, Felhasználó, Ügyfél igényelheti a személyes adatokhoz való hozzáférését, adatai kiadását, helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását is.

Az Érintett ezen igényének a Fióktelep a lehetőségekhez mért legrövidebb időn belül, (de nem később, mint a kérés beérkezésétől számított 1 hónap) eleget tesz vagy amennyiben az nem lehetséges, ennek okáról az Érintettet tájékoztatja.